Over DansStudio.nl

Nederland staat vol met geweldige dansstudio's waar dansers hun choreografieën, freestyles en lessen in alle comfort en privacy kunnen vormgeven, oefenen en aanbieden. Ruimtes waarin dansliefhebbers creativiteit en inspiratie uitwisselen, hard werken en heel veel plezier en ontspanning vinden.

Helaas kunnen deze dansstudio's niet altijd online worden gevonden. Dansstudio's mét websites bieden bovendien vaak enkel de mogelijkheid om telefonisch dan wel via de mail reserveringen te plaatsen. Dit gaat regelmatig ten koste van last-minute boekingen voor de verhuurder en last-minute wensen van de huurder.

Bij DansStudio.nl ervaren we de noodzaak van het verzamelen van zoveel mogelijk dansstudio's op één plek, met alle benodigde informatie, waar men direct kan boeken. Daarmee hoopt DansStudio.nl de groeiende danscultuur een extra impuls te geven met dit platform voor huurders, verhuurders, professionele en recreatieve dansers en choreografen.

DansStudio.nl

Een moment geduld...
18
18
5
05
2022
8
08
41
41
19
19
5
05
2022