Disclaimer

DansStudio.nl biedt op deze website verhuurders de gelegenheid om hun dansstudio's te presenteren, waaronder middels visuele presentaties, verwijzing naar hun eigen website, alsook door het benoemen van eigenschappen, waaronder tarieven, faciliteiten, acties, beschikbaarheid etc. Huurder en verhuurder kunnen middels de website DansStudio.nl boekingen overeenkomen voor het gebruik van betrokken dansstudio's. Ook derden kunnen bij een zodanige presentatie betrokken zijn.

DansStudio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de aangeboden informatie op deze websites. Daaronder aldus begrepen, maar niet daartoe beperkt, in verband met inbreuken op auteursrechten of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. DansStudio.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gepresenteerde informatie op DansStudio.nl en/of van websites die op enigerlei wijze met de website van DansStudio.nl verbonden zijn. DansStudio.nl is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van materiaal dat op deze website beschikbaar is.

DansStudio.nl is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van DansStudio.nl worden aangeboden. DansStudio.nl garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is. DansStudio.nl garandeert evenmin dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. DansStudio.nl garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact op te nemen met info@dansstudio.nl.


DansStudio.nl
1 januari 2020

Een moment geduld...
18
18
5
05
2022
9
09
26
26
19
19
5
05
2022